Alltid 100% förnybar energi!

500 kr

att handla för

NU!

öre/kWh

kr

månadsavgift

1

månads

uppsägning

Fast pris

För dig som alltid vill veta vilket pris du ska betala, oavsett hur priset ändras på marknaden.

500 kr att handla för – direkt nu i butiken!
Fast pris (i 3 månader)
0 kr månadsavgift
36 mån bindningstid
1 mån uppsägningstid


Priset gäller för elområde 3.

Så funkar det

Här får du samma pris per kWh under hela avtalsperioden (36 mån). Du helt oberoende av vad som än händer i omvärlden och energimarknaden.

Avgifter & skatter
Månadsavgift:
Elpris:
Elcertifikat:
Moms:
Totalpris (inkl skatter och avgifter):  
Jämförpris

Jämförpriset innehåller alla fasta och rörliga kostnader för avtalet. Jämförpriset uttrycks i öre per kWh.

Syftet med jämförpriser är att du enkelt ska kunna jämföra elhandelsföretagens priser. Kom ihåg att nätavgifter aldrig ingår i jämförpriset.

20 000 kWh
5 000 kWh
2 000 kWh

Hur fungerar elpriset?

Så här: Nord Pool är nordens gemensamma elbörs. Den består av en spothandel och en terminshandel. Spotpris betyder dagligt pris och sätts utifrån tillgång och efterfrågan, en dag i förväg. Priset ändras timme för timme men i Sverige handlas den mesta elen på ett genomsnittspris för hela månaden. Fastprisavtal köps utifrån standardiserade kontrakt – terminer – där man har rätt att köpa eller sälja en viss mängd energi över en viss period till ett visst pris.

Men det är mycket som påverkar förstås: världsmarknadspriset på olja, dollarkursen, politiska beslut och ja, väder och vind, såklart.

Historiskt elpris

Rörlig el till inköpspris, ingen bindningstid