Miljöpåverkan

Vårt val att enbart sälja el som är producerad från minst 100 % förnybara resurser är den del av vår verksamhet som enskilt ger störst miljöpåverkan.

I och med att Telinet endast levererar el från förnybara resurser är vår miljöpåverkan vid produktionstillfället: 0,00 ton koldioxid och 0,00 ton kärnbränsleavfall. Under 2021 har vi dessutom utökat vårt engagemang för miljön och köpt in ursprungsgarantier från förnybara resurser som motsvarar minst 110 % av vår leverans. Det har bidragit till ökad efterfrågan på miljövänlig elproduktion och förbättrade förutsättningar att fasa ut den, för miljön, mer skadliga, icke förnybara elproduktionen.

100% förnybar energi!
Legend image
Förnybart 100 % Kärnkraft 0 % Fossilt 0 % Miljöpåverkan av vår totala elförsäljning 2021:

CO2 (g/kWh): 0,000
Kärnbränsleavfall (g/kWh): 0,000

Fördelning av våra förnybara energislag kan ses i cirkeldiagrammet nedan:

Legend image
Vattenkraft 34 % Solkraft 27 % Övrig förnybar kraft* 31 % Vindkraft 8 %

*Övrig förnybar kraft består av ett antal olika energikällor såsom exempelvis biomassa, biprodukter från skogsbruk, hushållsavfall m.m.

 

Om vi under 2021 istället hade levererat el motsvarande den svenska residualmixen för 2021, som bestod av 12,83 % förnybart, 32,06 % kärnkraft och 55,11 % fossilt,  hade det medfört utsläppt av 418 483 ton koldioxid (CO2) och bidragit med 1,39 ton kärnbränsleavfall.

Legend image
Residualmix år 2021 Förnybart 12.83 % Kärnkraft 32.06 % Fossilt 55.11 % Miljöpåverkan:

CO2 (g/kWh): 371,99
Kärnbränsleavfall (g/kWh): 0,001126

Environmental impact

Vårt absolut viktigaste mål är att fortsätta leverera minst 100 % el från förnybara resurser.

Telinets miljöpåverkan beräknas under 2021 uppgå till 7,5 ton CO2e. Detta klimatkompenseras till 200 % genom att investera i projekt som ger klimatnytta.

Sedan 2013 har vi i Sverige klimatkompenserat minst 100 % av vår verksamhet via vår partner Tricorona (www.tricorona.se). Tillsammans har vi räknat fram CO2e värden utifrån vår omsättning, antal anställda, lokalyta, typ av uppvärmning/kyla, förbrukning av elektricitet, flygresor, bilresor, tågresor, hotellvistelser m.m.

Tricorona jobbar endast med FN-sanktionerade klimatkompensationsprogram och har dessutom olika certifieringar inom klimatkompensation. Samtliga granskade av oberoende part. Telinet har i första hand valt projekt med internationell certifiering enl. ”Gold Standard®”. Telinet kommer att fortsätta att klimatkompensera minst 100 % av verksamheten, precis som vi gjort historiskt.

Sedan 2016 har Telinet ett samarbete med Bra Miljöval/Naturskyddsföreningen, där vi erbjuder våra företagskunder el märkt med Bra Miljöval. Telinet har en miljöpolicy som strävar efter att minimera miljöpåverkan i vår dagliga verksamhet.

Sociala förhållanden och personal

Telinet ska vara en bra och attraktiv arbetsplats ur flera perspektiv. Vi erbjuder en trygg, stabil och utvecklande arbetsmiljö.

Läs Mer

Mänskliga rättigheter

Telinets övergripande ambition är att stötta projekt som arbetar med att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling – en del av Agenda 2030.

Läs Mer
Telinet separator image