Alltid 100% förnybar energi!

För dig som

har koll på

och vill optimera

din elförbrukning

*

öre/kWh

kr

månadsavgift

1

månads

uppsägning

Rörligt förnybart med timpris

Elpriset kan variera otroligt mycket över ett dygn. Med timpris kan du anpassa din förbrukning efter vad elen kostar, timme per timme.  Passar dig som i någon utsträckning kan anpassa din elförbrukning över dygnet och därmed minska din elkostnad.

Teckna nu och få dessutom
0 kr i månadsavgift i 6 mån!

Erbjudandet gäller t.o.m. 11 juli 2023

Priset gäller för elområde 3.

Så fungerar det

Nordpools timmätta elpris varierar över dygnet, som du ser här i tabellen nedan. Du följer marknadens rörliga priser timme per timme utifrån Nordpools timmätta spotpris. Med denna lösning kan du anpassa och optimera din elförbrukning utifrån det rådande prisläget.

Detta avtal passa således dig som kan påverka din förbrukning över dygnet och vill bestämma när du förbrukar som mest energi. Tillsammans minskar vi även energitopparna och på så sätt får ett jämnare och lägre prisläge på marknaden.

Varför månadsavgift?

Istället för att lägga höga påslag på elpriset tar vi ut en liten fast avgift som ska täcka våra kostnader, t ex för kundservice och administrering av ert elavtal. Just nu bjuder vi dig som ny kund på fri månadsavgift i 6 månader!

Avgifter & skatter
Månadsavgift:
Elpris*:
Elcertifikat:
Moms:
Totalpris (inkl skatter och avgifter):  
*Föregående månads medelspotpris. Ditt elpris baseras på Telinets kostnad för inköp av el som inkluderar elcertifikat, ursprungsmärkning, avgifter till Svenska Kraftnät och eSett, handelskostnad, kreditkostnad samt inköpspåslag. Ditt elpris beräknas per timme multiplicerat med din förbrukning per timme. Till elpriset tillkommer moms.
Jämförpris

Jämförpriset innehåller alla fasta och rörliga kostnader för avtalet. Jämförpriset uttrycks i öre per kWh och beräknas på föregående månads medelspotpris.

Syftet med jämförpriser är att du enkelt ska kunna jämföra elhandelsföretagens priser. Kom ihåg att nätavgifter aldrig ingår i jämförpriset.

20 000 kWh
5 000 kWh
2 000 kWh

Hur fungerar elpriset?

Nord Pool är nordens gemensamma elbörs. Den består av en spothandel och en terminshandel. Spotpris betyder dagligt pris och sätts utifrån tillgång och efterfrågan, en dag i förväg. Priset ändras timme för timme i Sverige. Fastprisavtal köps utifrån standardiserade kontrakt – terminer – där man har rätt att köpa eller sälja en viss mängd energi över en viss period till ett visst pris.

Men det är mycket som påverkar förstås: världsmarknadspriset på olja, dollarkursen, politiska beslut och ja, väder och vind, såklart.

Historiskt elpris

Alltid 100% förnybar energi!
contract icon

Rörligt förnybart med pristak

För dig som vill ta del av marknadens låga priser men samtidigt försäkra dig mot kraftiga prisökningar.
Alltid 100% förnybar energi!
contract icon

Fast elpris

För dig som vill ha kontroll över dina elkostnader och veta på förhand vad elen kostar.

Rörlig el till inköpspris, ingen bindningstid