Priser

Rörligt förnybart Extra
Rörligt förnybart Extra

Månadsavgift: 49 kr.
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Tillval Pristak*: 29 kr
Påslag: 6 öre
Aktuell Pristaksnivå**: 125 öre/kWh (Elområde 1-3), 205 öre/kWh (Elområde 4).
Historiska pristaksnivåer: Se “Pristaksnivå” på Mina Sidor

*Pristak fungerar som en försäkring mot prisstegringar under året och garanterar att ditt elpris i snitt över 12 månader inte överstiger en viss nivå. Pristaket garanteras för en 12-månadersperiod i taget, räknat från dagen pristaket aktiverades. Du ansvarar själv för att kontakta oss inom tre månader efter att din 12-månadersperiod har löpt ut för eventuell kompensation av pristaket. Pristaksersättningen uppgår till maximalt 6000 kr inkl. moms per år och läggs som ett tillgodo på nästkommande fakturor så länge du är kund hos oss
**Aktuell pristaksnivå inkluderar lagstadgade avgifter exkl. moms och avser avtal med leveransstart fr.o.m 2022-03-01