Priser

Rörligt förnybart - löpande
Rörligt förnybart - löpande

Uppsägningstid: 0 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadsavgift: 49 kronor
Påslag: 6 öre

Kan ej kombineras med tillval Pristak