El till inköpspris - löpande

Uppsägningstid: 0 månader

Bindningstid: 0 månader

Månadskostnad: 49 kronor

Påslag: 6 öre

Pristak: –

Rörligt pris med tak.

Uppsägningstid: 1 månader

Bindningstid: 0 månader

Månadskostnad: 19 kronor

Påslag: 6 öre

Pristak: 43 öre (exkl. moms)

Tillval Pristak

Har du tecknat avtalet Rörligt pris med tillvalet Pristak gäller följande. Pristaket fungerar som en försäkring mot prisstegringar under året och garanterar att ditt elpris i snitt över 12 månader inte överstiger nedanstående nivå. Pristaket gäller 12 månader i taget och du har kvar tillvalet så länge du själv vill. Tillvalet kostar 29 kr/månad om inget annat avtalats.

Pristaksnivå:

40 öre/kWh exkl. lagstadgade avgifter (avser avtal med leveransstart 2020-03-09 och framåt).

Du ansvarar själv för att kontakta oss inom tre månader efter att din 12-månadersperiod har löpt ut för eventuell kompensation av pristaket.