Tryggt rörligt avtal med pristak
Solkraft
PRISTAK En trygghet för dig med Rörligt Pris

Så funkar det!

Pristak fungerar som en försäkring mot prisstegringar under året och garanterar att ditt elpris (ex moms och andra avgifter) i snitt över 12 månader inte överstiger en viss nivå. Pristaket garanteras för en 12-månadersperiod i taget, räknat från dagen pristaket först aktiverades. Du ansvarar själv för att kontakta oss inom tre månader efter att din 12-månadersperiod har löpt ut för eventuell kompensation av pristaket. Aktuell pristaksnivå finns på telinet.se/prisinfo

Telinet separator image

Så funkar det!

Guarantee certificate Telinet köper in ren solkraft från Sydeuropa som exakt motsvarar den mängd kWh som du förbrukar, vilket garanteras med ursprungsgarantier kontrollerande av myndigheterna.
Kontakta oss idag för PRISTAK!
Hej, vad kan vi hjälpa dig med? Prova och se.